Aktualności

Ukazał się kolejny numer Palestry Świętokrzyskiej

Z wielką przyjemnością oddajemy do rąk naszych Szanownych Czytelników kolejny numer Palestry Świętokrzyskiej.

Życzymy przyjemnej lektury.

Dodano: 28.01.2015czytaj więcej

Wniosek o dopuszczenie do egzaminu adwokackiego 2015

Uprzejmie proszę, aby osoby składające wniosek o dopuszczenie do egzaminu adwokackiego, który odbędzie się w dniach 11-13 marca 2015 roku, dołączyły do wniosku informację o wyborze sposobu rozwiązywania zadań oraz oświadczenie o akceptacji warunków związanych z użyciem własnego sprzętu komputerowego w trakcie egzaminu adwokackiego.

Dodano: 27.01.2015czytaj więcej

OGŁOSZENIE O EGZAMINIE ADWOKACKIM

Minister Sprawiedliwości na podstawie art. 78 ust. 8 i art. 78a ust. 1 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. - Prawo o adwokaturze (Dz. U. z 2014 r. poz. 635 i 993) w zw. z art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów (Dz. U. poz. 829) w porozumieniu z Naczelną Radą Adwokacką wyznacza termin egzaminu adwokackiego dla osób, które odbyły aplikację adwokacką i otrzymały zaświadczenie o jej odbyciu oraz dla osób, o których mowa w art. 66 ust. 2 ustawy - Prawo o adwokaturze

Dodano: 21.01.2015czytaj więcej

Komunikat dotyczący programu ubezpieczeniowego dla adwokatów na lata 2015-2017

Naczelna Rada Adwokacka oraz PZU SA i TUiR Warta SA podpisały 16 grudnia nową umowę generalną w sprawie programu ubezpieczeniowego dla adwokatów na lata 2015 – 2017. Składki obowiązkowego ubezpieczenia OC będą tańsze od dotychczasowych. Najpopularniejsze warianty składek będą niższe nawet o połowę.

Dodano: 09.01.2015czytaj więcej

Biuro ORA w dniu 24 grudnia 2014 roku BĘDZIE NIECZYNNE

Okręgowa Rada Adwokacka w Kielcach uprzejmie informuje, że Biuro ORA w dniu 24 grudnia 2014 roku BĘDZIE NIECZYNNE.

 

Adw. Edward Rzepka
Dziekan ORA w Kielcach

Dodano: 17.12.2014czytaj więcej

ŚLUBOWANIE APLIKANTÓW ADWOKACKICH

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 7 stycznia 2015 roku (środa) o godz. 16.00 w lokalu ORA w Kielcach przy ul. św. Leonarda 1/30 odbędzie się uroczystość ślubowania aplikanckiego.
 

Dodano: 17.12.2014czytaj więcej

Uchwała nr 16/2014 Naczelnej Rady Adwokackiej z dnia 14 czerwca 2014 r. dot. Pisma Adwokatury Polskiej "Palestra"

Uchwała nr 16/2014
Naczelnej Rady Adwokackiej
z dnia 14 czerwca 2014 r.

Naczelna Rada Adwokacka uznaje ogromne zasługi Pisma Adwokatury Polskiej „Palestra”, które towarzyszy Adwokaturze od 1924 r. we wszystkich najważniejszych wydarzeniach w życiu Państwa i Samorządu.
 

Dodano: 03.12.2014czytaj więcej

Doskonalenie zawodowe 4 grudnia 2014

Szanowna Pani Mecenas
Szanowny Panie Mecenasie


Uprzejmie zapraszamy na spotkanie
z SSO Bogdanem Buczyło
na temat:
„WYKONYWANIE WŁADZY RODZICIELSKIEJ -
WŁAŚCIWOŚĆ SĄDU PRZY KOLIZJI PRAW PODMIOTOWYCH
PAŃSTW UNII EUROPEJSKIEJ”

Dodano: 19.11.2014czytaj więcej

Doskonalenie zawodowe - 13 grudnia 2014

Szanowna Pani Mecenas
Szanowny Panie Mecenasie

Uprzejmie zapraszam Koleżanki i Kolegów na spotkanie
z SSN dr hab. Dariuszem Świeckim
 

Dodano: 04.11.2014czytaj więcej

Zmarł adwokat Tomasz Czernic

Z ogromnym smutkiem i bólem przyjęliśmy wiadomość o śmierci ADWOKATA TOMASZA CZERNICA zmarłego dnia 26 października 2014 roku w wieku 73 lat

Dodano: 27.10.2014czytaj więcej

© Copyright 2009 - 2018 Okręgowa Rada Adwokacka w Kielcach. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Realizacja: Mass Internet