Aktualności

III RAJD ŚWIĘTOKRZYSKI - 2016

Okręgowa Rada Adwokacka w Kielcach i Komisja Integracji Środowiskowej, Kultury, Sportu i Turystyki przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Kielcach, uprzejmie zaprasza Koleżanki i Kolegów adwokatów i aplikantów adwokackich, członków ich rodzin, osoby towarzyszące do udziału w III Rajdzie Świętokrzyskim, który odbędzie się dnia 2 lipca 2016r.(sobota).

Dodano: 03.06.2016czytaj więcej

Doskonalenie zawodowe adwokatów

"Obowiązki i uprawnienia profesjonalnego pełnomocnika w kontekście zmian wprowadzonych nowelizacją z dnia 9 kwietnia 2015 r. ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi".

Dodano: 02.06.2016czytaj więcej

DOSKONALENIE ZAWODOWE ADWOKATÓW ? 17 maja 2016 r.

Nowelizacja procedury karnej wprowadzona ustawą z dnia z dnia 11 marca 2016 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw oraz kodeksu karnego i kodeksu karnego wykonawczego.

Dodano: 29.04.2016czytaj więcej

XXVI Rejs Adwokacki Adwokatów po Jezioraku.

Po raz kolejny mamy zaszczyt  w imieniu Izby Adwokackiej w Olsztynie zaprosić Państwa do uczestnictwa w XXVI Ogólnopolskim Rejsie Adwokackim im. adw. Marii Budzanowskiej po Jezioraku.

Dodano: 12.04.2016czytaj więcej

Ogłoszenie o egzaminie wstępnym na aplikację adwokacką 2016

Termin do złożenia zgłoszenia o przystąpieniu do egzaminu wstępnego na aplikację adwokacką upływa w dniu 10 sierpnia 2016 r. Termin ten nie podlega przywróceniu.

Dodano: 10.03.2016czytaj więcej

Ogłoszenie w sprawie wykazu tytułów aktów prawnych na egzamin wstępny na aplikację adwokacką i radcowską w 2016 r.

Przewodniczący zespołu do przygotowania pytań testowych na egzamin wstępny dla kandydatów na aplikantów adwokackich i radcowskich podaje do publicznej wiadomości wykaz tytułów aktów prawnych, z których wybrane stanowić będą podstawę opracowania pytań testowych na egzamin wstępny na aplikację adwokacką i radcowską w 2016 r.

Dodano: 09.03.2016czytaj więcej

OGŁOSZENIE NR 3 PRZEWODNICZĄCEJ KOMISJI EGZAMINACYJNEJ W SPRAWIE EGZAMINU ADWOKACKIEGO

W uzupełnieniu wcześniej przekazanych danych co do trybu, sposobu i zasad przeprowadzenia egzaminu adwokackiego w 2016 roku dodatkowo przedstawo informacje.

Dodano: 22.02.2016czytaj więcej

Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem

Okręgowa Rada Adwokacka w Kielcach zawiadamia, że w ramach odbywającej się pod patronatem  Ministerstwa Sprawiedliwości akcji Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem w dniach 22-27 lutego 2016 roku organizuje dyżury adwokatów i aplikantów adwokackich.

Dodano: 15.02.2016czytaj więcej

OGŁOSZENIE nr 2  PRZEWODNICZĄCEJ KOMISJI EGZAMINACYJNEJ W SPRAWIE EGZAMINU ADWOKACKIEGO, z siedzibą w Kielcach w 2016  roku

W związku z poprzednim ogłoszeniem z dnia 8 lutego 2016 roku, uprzejmie informuję iż do jego treści wkradł się błąd, w części dotyczącej minimalnych wymagań, które powinien spełniać komputer zdającego dla prawidłowego działania aplikacji. Wśród dopuszczalnych systemów operacyjnych, przez przeoczenie, nie wskazano bowiem systemu operacyjnego Windows 10.

Dodano: 11.02.2016czytaj więcej

© Copyright 2009 - 2019 Okręgowa Rada Adwokacka w Kielcach. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Realizacja: Mass Internet