Komunikaty

Lista osób, które uzyskały pozytywny wynik z egzaminu wstępnego

Lista osób, które uzyskały pozytywny wynik z egzaminu wstępnego na aplikację adwokacką przeprowadzonego w dniu 19 września 2009 roku przez Komisję Egzaminacyjną do spraw aplikacji adwokackiej przy Ministrze Sprawiedliwości z siedzibą w Kielcach.

Dodano: 20.09.2009czytaj więcej

Zaproszenie na Zgromadzenie Sprawozdawcze Izby - 17.10.2009 r.

W imieniu Okręgowej Rady Adwokackiej w Kielcach mam zaszczyt zaprosić Koleżanki i Kolegów Adwokatów i Aplikantów Adwokackich na Zgromadzenie Sprawozdawcze Izby Adwokackiej w Kielcach...
 

Dodano: 10.09.2009czytaj więcej

Wykaz tytułów aktów prawnych na egzamin adwokacki, który odbędzie się w dniach 1-4 grudnia 2009 r.

Na podstawie art. 77a ust. 6 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. Prawo o adwokaturze (Dz. U. z 2002 r., Nr 123, poz. 1058 ze zm.) Przewodniczący zespołu do przygotowania pytań testowych oraz zadań na egzamin...

Dodano: 09.09.2009czytaj więcej

Ogłoszenie w sprawie egzaminu na aplikację adwokacką

Ogłoszenie Przewodniczącej Komisji Egzaminacyjnej do spraw aplikacji adwokackiej przy Ministrze Sprawiedliwości dla obszaru właściwości ORA w Kielcach...

Dodano: 09.09.2009czytaj więcej

Ogłoszenie o egzaminie wstępnym na aplikację adwokacką

Minister Sprawiedliwości na podstawie art. 75a ust. 4 i art. 75c ust. 1 ustawy z dnia 26 maja 1982 roku – Prawo o adwokaturze (Dz. U. z 2002 r. Nr 123, poz. 1058 z późn. zm.) wyznacza termin egza-minu wstępnego na aplikację adwokacką na dzień 19 wrze-śnia 2009 r....

Dodano: 30.06.2009czytaj więcej

Egzamin adwokacki 2009 - dla aplikantów adwokackich

Okręgowa Rada Adwokacka w Kielcach informuję, że egzamin adwokacki dla aplikantów adwokackich z naboru 2005 roku w Izbie Kieleckiej został zaplanowany w terminach....

Dodano: 16.10.2008czytaj więcej

Ogłoszenie o egzaminie adwokackim - dla osób, o których mowa w art. 66 ust. 2 ustawy - Prawo o adwokaturze

Minister Sprawiedliwości na podstawie art. 78 ust. 8 i art. 78a ust. 1 ustawy z dnia 26 maja 1982 roku – Prawo o adwokaturze (Dz. U. z 2002r. Nr 123, poz. 1058 z późn. zm.) wyznacza termin egzaminu adwokackiego dla osób, o których mowa...

Dodano: 15.10.2008czytaj więcej

© Copyright 2009 - 2019 Okręgowa Rada Adwokacka w Kielcach. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Realizacja: Mass Internet