Komunikaty

Komunikat w sprawie akcji Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw

Okręgowa Rada Adwokacka w Kielcach uprzejmie informuje, że w ramach zainicjowanej przez Ministerstwo Sprawiedliwości akcji Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw w dniach 22 - 26 lutego 2010 r w godzinach 15.00-16.30 organizuje dyżury adwokatów i aplikantów adwokackich...

Dodano: 18.02.2010czytaj więcej

Komunikat w sprawie rejestracji kont w e-sądzie w Lublinie

Wobec przesyłanych do Okręgowej Rady Adwokackiej w Kielcach "wniosków o rejestrację konta w systemie teleinformatycznym", które następnie w trybie art. 37b ustawy Prawo o adwokaturze, przekazane zostaną Prezesowi Sądu Rejonowego w Lublinie...

Dodano: 17.02.2010czytaj więcej

Finał Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego Aplikantów Adwokackich

W dniach 8-9 stycznia 2010 roku odbył się w Warszawie finał Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego Aplikantów Adwokackich...

Dodano: 11.01.2010czytaj więcej

XXIII Tradycyjny Bal Adwokata - 13.02.2010

W imieniu Okręgowej Rady Adwokackiej w Kielcach uprzejmie zapraszam na XXIII TRADYCYJNY BAL ADWOKATA, który odbędzie się dnia 13 lutego 2010 roku...

Dodano: 31.12.2009czytaj więcej

Zabawa choinkowa dla dzieci adwokatów i aplikantów adwokackich - 10.01.2010

Okręgowa Rada Adwokacka w Kielcach uprzejmie zaprasza dzieci adwokatów i aplikantów adwokackich w wieku do lat 14 na TRADYCYJNĄ ZABAWĘ CHOINKOWĄ...

Dodano: 31.12.2009czytaj więcej

Lista zgłoszeń do udziału w mistrzostwach narciarskich zamknięta

Komitet Organizacyjny XXVII Mistrzostw Narciarskich Adwokatury uprzejmie informuje, że lista zgłoszeń do udziału w Mistrzostwach została zamknięta albowiem dodatkowo ustalony limit miejsc został już znacznie przekroczony i z przyczyn organizacyjnych nie jesteśmy w stanie przyjąć dodatkowej liczby osób.

Jednocześnie informujemy, że zainteresowanie Mistrzostwami było ogromne i swój udział w nich zgłosiło blisko 200 osób.

Dziękujemy za tak przychylne przyjęcie naszego zaproszenia do udziału w Mistrzostwach i szkoleniu zawodowym.

Z poważaniem
Adw. Jerzy Zięba

 

Dodano: 30.12.2009czytaj więcej

Świętokrzyska Izba Adwokacka w Kielcach

Uprzejmie informuję, że Zgromadzenie Izby Adwokackiej w Kielcach w dniu 17 października 2009 roku przyjęło Statut Izby Adwokackiej w Kielcach i nadało jej nazwę Świętokrzyska Izba Adwokacka w Kielcach.

Dodano: 30.10.2009czytaj więcej

Aplikant Świętokrzyskiej Izby Adwokackiej zwycięzcą Środowiskowego Konkursu Krasomówczego dla Aplikantów Adwokackich - Kraków 24.10.2009

Okręgowa Rada Adwokacka w Kielcach z przyjemnością zawiadamia, że Pan Grzegorz Tworzewski, aplikant adwokacki Świętokrzyskiej Izby Adwokackiej w Kielcach w dniu 24 października 2009 roku w Krakowie został uhonorowany pierwszą nagrodą Środowiskowego Konkursu Krasomówczego...

Dodano: 28.10.2009czytaj więcej

Komunikat ORA dla osób które uzyskały pozytywny wynik z egzaminu

Zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 26.05.1982 roku Prawo o adwokaturze z późn. zmianami osoby, które uzyskały pozytywny wynik z egzaminu wstępnego na aplikację adwokacką mają uprawnienie do ubiegania się o wpis na listę aplikantów adwokackich Izby Kieleckiej przez okres 2 lat od dnia ogłoszenia wyników.

Dodano: 24.09.2009czytaj więcej

Ogólnopolski Dzień Bezpłatnych Porad Adwokackich

W dniu 3 października 2009 roku w godzinach 9.00-15.00 zostanie przeprowadzona pod patronatem Naczelnej Rady Adwokackiej ogólnopolska akcja bezpłatnych porad adwokackich...

Dodano: 21.09.2009czytaj więcej

© Copyright 2009 - 2019 Okręgowa Rada Adwokacka w Kielcach. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Realizacja: Mass Internet