Aktualności


Ślubowanie Aplikantów Świętokrzyskiej Izby Adwokackiej (11 stycznia 2021 roku)

Świętokrzyska Izba Adwokacka w Kielcach przyjęła w swoje szeregi 21 nowych aplikantów. Z uwagi na ograniczenia sanitarne wynikające ze stanu epidemii, uroczystość została przeprowadzona dla 3-osobowych grup jedynie przed dziekanem ORA w Kielcach adw. Jerzym Zięba, bez udziału osób towarzyszących.

Ceremonię prowadził Dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Kielcach adwokat Jerzy Zięba, który poza przyjęciem aktu ślubowania od młodych adeptów zawodu adwokackiego, do każdej grupy aplikantów zwrócił się z przesłaniem, którego myśl przewodnią można odnaleźć w słowach wypisanych na Sztandarze Adwokatury Polskiej: „Polsce - Wierność, Praw i Wolności - Obrona, Potrzebującym - Pomoc”. Podkreślił doniosłość aktu ślubowania i jego rolę w budowaniu etosu adwokata i adwokackiej etyki zawodowej. Przypomniał, że w czasie I Rzeczpospolitej oraz w pierwszych latach po odzyskaniu niepodległości przez Polskę, ślubowanie adwokackie określane było dosłownie mianem „przysięgi”. Jest to symboliczny akt pełnej akcesji do profesji adwokata. W swoim przemówieniu adwokat Jerzy Zięba zaznaczał, że w zawód adwokata wpisana jest misja służby osobom potrzebującym pomocy prawnej oraz niezłomna obrona uniwersalnych wartości demokratycznego państwa prawa.

Radosną atmosferę aktu ślubowania dopełniły życzenia dla osób ślubujących, zadowolenia i poczucia dumy z wybranej drogi zawodowej oraz sukcesów w życiu osobistym. Z satysfakcją zaznaczył, że nawet w tych trudnych czasach pandemii koronawirusa, ograniczeń sanitarnych, tradycyjna forma złożenia ślubowania jest nie do przecenienia. Wyraził przy tym nadzieję, że czas pandemii wkrótce minie i będziemy mogli wrócić do normalności, prowadzić zajęcia w formie stacjonarnej oraz spotykać się przy okazji wydarzeń samorządowych.

Opr. apl. adw. Maciej Długosz

 

powrót