Aktualności


Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem 18-24 lutego 2019 roku

Szanowna Pani Mecenas,
Szanowny Panie Mecenasie 


Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem organizowany jest przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Inicjatywa ma na celu zwrócenie szczególnej uwagi na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych przestępstwem. W Polsce dzień ten został ustanowiony Dniem Ofiar Przestępstw na mocy ustawy z dnia 12 lutego 2003 r. o ustanowieniu 22 lutego Dniem Ofiar Przestępstw.

W ramach akcji osoby pokrzywdzone przestępstwem będą mogły uzyskać w Ośrodkach Pomocy bezpłatną pomoc prawną nie tylko od adwokatów, radców prawnych, aplikantów adwokackich i radcowskich, ale także od osób, które posiadają specjalistyczną wiedzę dotyczącą postępowania przygotowawczego – prokuratorów i funkcjonariuszy policji oraz – w zakresie postępowania wykonawczego – kuratorów sądowych i komorników.

Adwokaci Świętokrzyskiej Izby Adwokackiej od wielu lat, co roku aktywnie uczestniczą w realizacji tej akcji.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w akcji, polegającym na udzielaniu porad osobom pokrzywdzonym we własnych Kancelariach lub w lokalu ORA proszone są o podanie terminów (dzień i godziny) pełnieniu dyżurów do Biura ORA do dnia 14.02.2019 r.


Z wyrazami szacunku
Adw. Jerzy Zięba
Dziekan ORA w Kielcach 

powrót

© Copyright 2009 - 2019 Okręgowa Rada Adwokacka w Kielcach. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Realizacja: Mass Internet