Aktualności


Uchwała nr 7/2018 Okręgowej Rady Adwokackiej w Kielcach z dnia 20 grudnia 2018r. w sprawie poparcia postulatów płacowych pracowników sądów powszechnych i prokuratur

 UCHWAŁA NR 7 /2018

Okręgowej Rady Adwokackiej w Kielcach
z dnia 20 grudnia 2018 r.

w sprawie poparcia postulatów płacowych
pracowników sądów powszechnych i prokuratur
 
 
Okręgowa Rada Adwokacka w Kielcach dostrzegając problem nieadekwatności płac, jakie otrzymują pracownicy sądów powszechnych i prokuratur, uchwala co następuje:
 
I.     Okręgowa Rada Adwokacka w Kielcach w pełni popiera postulaty płacowe pracowników sądów powszechnych i prokuratur, dostrzegając dysproporcje między zarobkami tychże pracowników, a ilością obowiązków służbowych na nich nałożoną. Potrzeba poprawy warunków pracy i płacy tej kadry jest niepodlegająca dyskusji, bowiem każdego dnia wykonują oni odpowiedzialne, pracochłonne i stresujące zadania.
II.     Funkcjonowanie sądów i prokuratur oraz wykonywanie zadań z zakresu wymiaru sprawiedliwości oraz ochrony prawnej byłoby niemożliwe bez pracowników sekretariatów, asystentów sędziów i prokuratorów, a także pracowników pionów administracyjnych i technicznych. 
III.     Ich codzienna praca i zaangażowanie w powierzone obowiązki, nie tylko wpływa na szybkość i sprawność toczących się postępowań, ale także w istotny sposób kształtuje obraz wymiaru sprawiedliwości w społeczeństwie, bowiem to wysiłek właśnie tych osób stanowi najbardziej bezpośredni przejaw działania organów wymiaru sprawiedliwości dla Obywateli. 
IV.     Adwokaci Świętokrzyskiej Izby Adwokackiej w Kielcach wyrażają przy tym głębokie przekonanie, że warunkiem koniecznym sprawnego działania organów wymiaru sprawiedliwości jest istnienie profesjonalnej, a więc godnie opłacanej, kadry sekretarzy sądowych, prokuratorskich, asystentów sędziów i prokuratorów oraz pracowników działów administracyjnych i technicznych. Dalsze oderwania wynagrodzeń od realiów rynkowych spowoduje odpływ doskonale przygotowanej, doświadczonej kadry urzędniczej do innych zawodów, czego negatywne skutki odczuje całe Społeczeństwo.
V.     Okręgowa Rada Adwokacka w Kielcach apeluje do Prezesa Rady ministrów i Ministra Sprawiedliwości o uwzględnienie postulatów protestujących w jak najszerszym zakresie, który odzwierciedlał będzie wkład pracowników sądów i prokuratur w sprawne funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości i budowę jego wizerunku.
 
 
Z-ca Sekretarza ORA w Kielcach  
adw. Szymon Gierek  
 
 
Dziekan
Okręgowej Rady Adwokackiej w Kielcach
adw. Jerzy Zięba
 

powrót

© Copyright 2009 - 2019 Okręgowa Rada Adwokacka w Kielcach. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Realizacja: Mass Internet