Aktualności


100 LAT ODRODZONEJ ADWOKATURY POLSKIEJ. Z DZIEJÓW KIELECKIEJ PALESTRY

 

 W roku bieżącym przypada 100 rocznica Odrodzonej Adwokatury Polskiej, jubileusz ten nierozerwalnie łączy się ze stuleciem odzyskania przez Polskę Niepodległości po 123 latach zaborów. Kamieniem węgielnym Adwokatury, budującej swoją pozycję ustrojową i tożsamość w niepodległej Polsce, stał się podpisany przez Naczelnika Państwa – Marszałka Józefa Piłsudskiego w dniu 24 grudnia 1918 r. Dekret w przedmiocie Statutu Tymczasowego Palestry Państwa Polskiego. Przez kolejne lata dzieje Adwokatury Polskiej były wpisane w historię naszego kraju, a adwokaci bez względu na okoliczności zawsze dochowali wierności ojczyźnie.

Advocare oznacza wezwanie na pomoc. Adwokatura narodziła się z potrzeby obrony wolności i godności jednostki, adwokaci stają zawsze tam, gdzie w nierównej konfrontacji jednostki z władzą, człowiek potrzebuje pomocy. Adwokatura poza świadczeniem pomocy prawnej, ma do spełnienia ważną misję publiczną stania na straży praw i wolności obywatelskich, przestrzegania standardów demokratycznego Państwa prawa, obrony słabszych przed silniejszymi. Jej patriotyzm wyrażają słowa wypisane na sztandarze Adwokatury Polskiej – Ojczyźnie wierność.

Przed stu laty jednym z pierwszych aktów ustawodawczych odradzającego się Państwa Polskiego był dekret powołujący od życia Adwokaturę, określoną w Statucie Tymczasowym historyczną nazwą Palestry. W zamyśle twórców tego aktu bliskie było przekonanie o ważnej roli Adwokatury w życiu państwowym i społecznym.

Jednym z filarów naszej tożsamości jest Pamięć Pokoleń. Wyraża ona nasz szacunek dla historii i tradycji Adwokatury, ale również hołd dla minionych pokoleń.

Prezentowana wystawa „100 LAT ODRODZONEJ ADWOKATURY POLSKIEJ. Z DZIEJÓW KIELECKIEJ PALESTRY”, zorganizowana przez Muzeum Historii Kielc oraz Okręgową Radę Adwokacka w Kielcach wpisuje się w obchody 100.lecia Niepodległości Polski i przybliża historię Adwokatury, zwłaszcza prezentuje ważne wydarzenia z dziejów kieleckiej Palestry. Wystawa przybliża sylwetki adwokatów kieleckich, którzy w latach zaborów walczyli o zachowanie polskości, a następnie włączyli się w odbudowę Rzeczypospolitej, a także przedstawicieli palestry, którzy po 1918 r. mieli duże znaczenie w życiu publicznym Kielc, sprzeciwiali się łamaniu zasad demokracji, stawali w obronie więźniów politycznych, wreszcie ich pasje wybiegały daleko poza wykonywany zawód.

W imieniu kieleckiej Palestry oraz Muzeum Historii Kielc mam zaszczyt zaprosić mieszkańców naszego Regionu oraz osoby odwiedzające nasze miasto do obejrzenia Wystawy, która będzie prezentowana na kieleckim Rynku w dniach od 26 września do 26 października 2018 roku.

 

Adw. Jerzy Zięba
Dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej
w Kielcach

powrót

© Copyright 2009 - 2019 Okręgowa Rada Adwokacka w Kielcach. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Realizacja: Mass Internet