Aktualności


V Rajd Świętokrzyski Adwokatury

 V RAJD ŚWIĘTOKRZYSKI – 2018

Szanowna Pani Mecenas,
Szanowny Panie Mecenasie,
Szanowni Państwo


     W imieniu Okręgowej Rady Adwokackiej w Kielcach i Komisji Integracji Środowiskowej, Kultury, Sportu i Turystyki przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Kielcach, uprzejmie zapraszamy Koleżanki i Kolegów adwokatów i aplikantów adwokackich, członków ich rodzin, osoby towarzyszące do udziału w V Rajdzie Świętokrzyskim, który odbędzie się dnia 7 lipca 2018r. (sobota).
     Już po raz piąty będziemy mieli przyjemność podziwiać piękno ziemi świętokrzyskiej, poznawać jej dzieje, historię żyjących tu pokoleń, a nade wszystko różnorodność krajoznawczą Gór Świętokrzyskich.
Trasa rajdu tym razem będzie wiodła szlakami:
Łagów– Płucki – Wał Małacentowski – Kobyla Góra – Trzcianka – Święty Krzyż– Przełęcz Hucka. Zakończenie w Karczmie – Izba Dobrego Smaku w Hucie Szklanej u podnóża Św. Krzyża.

     Wędrówka rozpoczyna się na rynku w Łagowie (290 m n.p.m.). Miejscowość w tym roku odzyskała prawa miejskie. Przez wieki należała do biskupów włocławskich i znana była z wydobycia rud ołowiu oraz garncarstwa. Tutejszy kościół parafialny pw. św. Michała Archanioła powstał w XV w. i zachował gotycki charakter. Pięknym przykładem umiejętności snycerskich jest ołtarz główny. Obok dawnego kościoła pw. Ducha Św. dochodzi się do zespołu przyrodniczo-krajobrazowego „Wąwóz Dule” ze światowej sławy odsłonięciami wapieni bitumicznych i jedną z najdłuższych w Górach Świętokrzyskich jaskinią Zbójecką, uznaną za pomnik przyrody.
     Po powrocie do centrum miasta dalsza trasa prowadzi za znakami zielonego szlaku turystycznego. Przejście przez Płucki (300 m n.p.m., 3,5 km) doprowadza do porośniętego dorodnym lasem Wału Małacentowskiego (397 m n.p.m., 8 km). Na Kobylej Górze (395 m n.p.m., 12 km) opuścimy szlak zielony i wejdziemy na oznakowany na czerwono Główny Szlak Świętokrzyski im. Edmunda Massalskiego. Po zejściu do Trzcianki (320 m n.p.m., 13 km) następuje mozolne – ale urozmaicone osobliwościami przyrodniczymi Świętokrzyskiego Parku Narodowego – i najrzadziej wykorzystywane podejście na Święty Krzyż z pełnym zabytków dawnym opactwem benedyktyńskim (595 m n.p.m., 15,5 km). Ostatnim odcinkiem jest dojście do Przełęczy Huckiej (495 m n.p.m., 18 km), które odbędzie się ścieżką dydaktyczną, wyznakowaną niedawno przez Puszczę Jodłową. Zakończenie rajdu w Osadzie Średniowiecznej w Hucie Szklanej.

Na zdjęciu uczestnicy I Rajdu Świętokrzyskiego - 6 lipca 2013r.

Naszą grupę poprowadzi znakomity przewodnik, znawca nie tylko walorów krajoznawczych Gór Świętokrzyskich, ale również ich historii - dr Cezary Jastrzębski (UJK).
     Rajd rozpocznie się na rynku w Łagowie, dojazd uczestników autokarem bądź transportem własnym.
     Po pokonaniu trasy rajdu i dotarciu do Osady Średniowiecznej w Hucie Szklanej na jego uczestników będzie czekał poczęstunek w Karczmie Izba Dobrego Smaku w Hucie Szklanej. Zakończenie rajdu w godzinach popołudniowych.
     Szczegóły organizacyjne związane z wyjazdem do Łagowa zostaną podane w terminie późniejszym, przy uwzględnieniu liczby uczestników. Rozpoczęcie rajdu planujemy o godzinie 9.30. Dla osób deklarujących skorzystanie z transportu autokarowego wyjazd z Kielc nastąpi około godziny 8.30 z parkingu przy KCK od strony ul. Winnickiej i Kopernika. Organizator zastrzega sobie możliwość modyfikacji trasy rajdu oraz miejsca biesiady.
     Dla osób przyjezdnych możliwość rezerwacji we własnym zakresie hotelu na terenie Kielc bądź w Cedzynie.

     Uprzejmie proszę o zgłaszanie uczestnictwa w rajdzie w Biurze ORA w Kielcach w terminie do dnia 25 czerwca 2018 roku. Jednocześnie razem ze zgłoszeniem proszę o wskazanie, czy będą Państwo korzystali z przejazdu autokarem.

     Wpisowe, (częściowa partycypacja w kosztach imprezy) w kwocie 40 zł/os. dla adwokatów i ich rodzin, 20 zł/os. dla aplikantów adwokackich i ich rodzin; płatne wraz ze zgłoszeniem uczestnictwa w rajdzie.
     Mile widziani goście z innych środowisk prawniczych zaproszeni przez Koleżanki i Kolegów adwokatów.

     Mamy nadzieję, że ta propozycja wakacyjnej wędrówki spotka się z życzliwym zainteresowaniem i będzie służyć integracji środowiska adwokackiego oraz popularyzacji walorów ziemi świętokrzyskiej.

     Serdecznie zapraszamy.

Adw. Jerzy Zięba
Dziekan ORA w Kielcach

Adw. Krzysztof Stępień
Przewodniczący Komisji Integracji Środowiskowej,
Kultury, Sportu i Turystyki

powrót

© Copyright 2009 - 2019 Okręgowa Rada Adwokacka w Kielcach. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Realizacja: Mass Internet