Komunikaty


Rejs Adwokacki po Jezioraku organizowany przez ORA w Olsztynie

Tegoroczny Rejs odbędzie się w roku dla adwokatury szczególnym w 100-lecie Odrodzonej Adwokatury Polskiej.
Zapraszamy żeglarzy , motorowodniaków osoby towarzyszące oraz sympatyków piłki siatkowej, piłki nożnej, tenisa ziemnego oraz wędkarstwa.
Tradycyjnie po pierwszym dniu rejsu w ośrodku w Jażdżówkach odbędą się zawody sportowe w piłce siatkowej, piłce nożnej, tenisie ziemnym oraz zawody wędkarskie.

Organizatorami rejsu są :
- adw. Andrzej Kozielski – Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego
- adw. Jerzy Dobrzański – v-ce Dziekan ORA Olsztyn
- adw. Ryszard Afeltowicz – Sekretarz Rejsu
- adw. Marek Skrzeczkowski – Komandor Rejsu
- Andrzej Szydzik, Dyrektor Sportowy, odpowiedzialny za organizacje i przeprowadzenie regat
Rejs Adwokacki odbędzie się w dniach 14-17 czerwca 2018r
Koszt uczestnictwa , od adwokata – 450 zł, a od aplikanta adwokackiego 350 zł. / wpisowe płatne na rachunek bankowy sekretarza Rejsu, adwokata Ryszarda Afeltowicza, nr. konta 08 1540 1072 2107 5003 9433 0002 z dopiskiem „Rejs Adwokacki 2018” w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 maja 2018 roku, dowód wpłaty wraz ze zgłoszeniem, które należy pobrać ze strony ORA Olsztyn , najlepiej mailowym przesłać na adres ora.olsztyn@adwokatura.pl , lub pocztą na adres ORA w Olsztynie ul. B. Linki 3/4, 10-534 Olsztyn z podaniem dokładnych personaliów , adresu zamieszkania i PESEL ( niezbędne dane do ubezpieczenia, osoby które nie podadzą danych , nie będą korzystały z ubezpieczenia).
W przypadku rezygnacji z udziału w Rejsie po dniu 31 maja 2018 roku wpisowe nie będzie zwracane ).
W ramach dokonanej wpłaty organizatorzy zapewniają całodzienne wyżywienie , ubezpieczenie NW ,ochronę uczestników regat ,puchary i nagrody za udział w regatach , rozgrywkach sportowych ,opłaty za cumowanie, korzystanie z urządzeń portowych ,oraz pamiątki z rejsu.
Załogi dokonują rezerwacji jachtów we własnym zakresie tak jak było to praktykowane dotychczas .Wszelkie rozliczenia ,kaucje , płatne bezpośrednio do rąk wynajmującego lub na wskazane przez niego konto. Prosimy o dokonywanie rezerwacji w wybranych przez Państwa przystaniach jachtowych, w związku z faktem ,iż nie ma możliwości ubezpieczenia od OC sterników , wskazanym by było wynajmowanie łodzi , które posiadają ubezpieczenie OC.

Podajemy przykładowo przystanie , w którym można zarezerwować jachty:
Przystań „MARIBO" Szałkowo Nr 11.A - tel.669-441-440 ,603-970-390, mail www.maribo.pl
Piotr Gancarz 14-200 Iława ulica Ostródzka 46b/15 –tel.601-489-319 mail Yacht.gancek
W Iławie funkcjonują również inne wypożyczalnie, które będą mogły wynająć jachty, a w przypadku problemów z wypożyczeniem jachtu bądź udziału w rejsie , proszę o kontaktować się z Komandorem Rejsu- adw. Markiem Skrzeczkowskim (tel.509 -317- 990 ) , Dyrektorem Sportowym- Andrzejem Szydzikiem ,( tel. 502-090-893) oraz adw. Andrzejem Kozielskim ( tel. 603-773-222).
Każdy z uczestników rejsu powinien posiadać indywidualny sprzęt ratunkowy (kamizelkę lub pas ratunkowy), z ważnym atestem upoważnionego podmiotu ,zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 5 listopada 2010 roku w sprawie wymagań technicznych i wyposażenia statków żeglugi śródlądowej oraz upoważnienia podmiotów do wykonywania przeglądów technicznych statków (Dz.U. z 2010 roku Nr 216 poz.1423 ).
Za bezpieczeństwo załogantów na wodzie odpowiada sternik łodzi , który powinien dostosować się do regulaminu Rejsu i Organizatora Regat.
Rejs i organizowane w jego ramach regaty poprowadzą, komandor Rejsu adw .Marek Skrzeczkowski oraz Dyrektor Rejsu Andrzej Szydzik.
PLAN REJSU :
13 czerwca 2018 (środa ) uczestnicy rejsu pobierają wyczarterowane jachty i przygotowują się do rejsu i regat.
14 czerwca 2018 (czwartek ) uczestnicy przypływają do Portu 110 w Iławie przy ul. Konstytucji 3 Maja , gdzie będzie baza rejsu i zorganizowane biuro rejsu .
O godz. 9.00 zapraszamy na śniadanie w restauracji Port 110. Istnieje możliwość skorzystania z rezerwacji pokoi hotelowych na dzień z 13/14 czerwca 2017, na własny koszt w hotelu Port 110 , Iława ul. Konstytucji 3 Maja 7, telefony kontaktowe 89-648-20-50, 664-426-774. Organizatorzy informuję ,iż hotel Port 110 nie jest zarezerwowany jedynie dla uczestników rejsu i uczestnicy muszą poddać się rygorom regulaminu hotelu i restauracji.
godz. 11.00- powitanie uczestników rejsu ,
godz. 11.30 odprawa sterników,
godz. 12.00 wypływanie indywidualnie jachtów do Jażdżówek , Mazurskie Centrum Wypoczynku Gerczak ,
godz. 14.00 -15.00 ciepły posiłek w ośrodku Gerczak w Jażdżówkach ,
godz. 16.00 -19.00– zawody sportowe : mecz piłki nożnej, mecz piłki siatkowej , tenis ziemny kobiety i mężczyzn, zawody wędkarskie - sponsorowane i przeprowadzone przez Pana Marcina Deutera Prezesa znanej firmy wędkarskiej „Cupido” w Iławie.
godz 19-20 kolacja
godz. 20 pozostaniemy w klimacie żeglarskim i biesiadnym- dyskoteka, którą poprowadzi jak zwykle od wielu lat, Leszek Teofilak
Uwaga –istnieje możliwość dokonania rezerwacji pokoi na własny koszt z 14/15 czerwca 2017 i z 15/16 czerwca 2017r (numer kontaktowy 622-227-843 z podaniem informacji o udziale w Rejsie Adwokackim).- adres mail biuro@mcawgerczak

15 czerwca 2018r ( piątek)
Dzień rozpoczniemy śniadaniem w godzinach 9-11.-
godz. 11.30-odbędzie się odprawa sterników (przygotowanie do regat o Puchar Prezesa NRA - (pierwszy etap)
godz.13-16 –regaty - (pierwszy etap), regaty odbędą się na odcinku Jażdżówki- Siemiany ,
godz. 16.00-17.00 przybywamy do portu w Siemianach - ciepły posiłek, degustacja wędzonych ryb, Restauracja „Cykada”
godz. 20.00 Bal Dziekańsko-Komandorski ( stroje obowiązkowe żeglarskie )
16 czerwca 2018 sobota ( Siemiany)
w godz.8-10- śniadanie
godz. 10.30 odprawa sterników
godz.11.00 –regaty (drugi etap ), trasa z Siemian do Sarnówka
godz. 15-16– przypływamy do Ośrodka telewizji Polskiej w Sarnówku, gdzie czeka na nas ciepły posiłek ,
godz. 19-20 ogłoszenie wyników regat oraz zawodów sportowych i wędkarskich , wręczenie pucharów i nagród, wybory najbardziej wszechstronnego uczestnika rejsu i najsympatyczniejszej uczestniczki - wręczenie pucharów i nagród , kolacja grillowa, występ zespołu szantowego, zakończenie XXVIII Rejsu Adwokackiego.

Uwaga – istnieje możliwość dokonania rezerwacji pokoi w Sarnówku z dnia 16/17 czerwca 2018r, na własny koszt ( numer kontaktowy 786-886-408)
17 czerwca 2018r ( niedziela)
w godz.8.00-11.00 śniadanie i indywidualny powrót do Iławy ,-
Życzymy wszystkim uczestnikom pomyślnych wiatrów oraz niezapomnianych wrażeń z Jezioraka.

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Dziekan ORA Olsztyn
adw. Andrzej Kozielski adw. Stefan Salamon

Zgłoszenie udziału

powrót

© Copyright 2009 - 2019 Okręgowa Rada Adwokacka w Kielcach. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Realizacja: Mass Internet