Aktualności


Informacja dotycząca świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej przez adwokatów Świętokrzyskiej Izby Adwokackiej w Kielcach w roku 2018.

Realizując postanowienia ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz.U. 2015.1255) - art. 10 ust. 1 pkt 2, zgodnie z którym powiat corocznie zawiera z okręgową radą adwokacką i radą okręgowej izby radców prawnych właściwymi dla siedziby władz powiatu porozumienia w sprawie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej na obszarze tego powiatu, jak również uchwały NRA Nr 40/2015 z dnia 19 września 2015 roku oraz regulaminu przyjętym uchwałą ORA w Kielcach z dnia 10 października 2017 r, określającym zasady wyznaczania adwokatów do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, adwokaci zainteresowani świadczeniem nieodpłatnej pomocy prawnej, o której mowa w w/w ustawie proszeni są o złożenie na piśmie deklaracji według załączonego wzoru.
Osoba zainteresowana świadczeniem nieodpłatnej pomocy prawnej może wskazać tylko jeden wybrany powiat/gminę z załączonego wykazu, wypełnioną deklarację przesłać do biura rady (w formie elektronicznej, na adres ora.kielce@adwokatura.pl bądź tradycyjnej poczty, ewentualnie złożyć osobiście w biurze ORA) w terminie do dnia 31 października 2017 roku.
W razie pytań uprzejmie proszę o kontaktowanie się z adw. Wojciechem Zwierzchowskim – tel. 500 117 117, upoważnionym przez Okręgową Radę Adwokacką w Kielcach do koordynowania tej akcji oraz reprezentowania samorządu adwokackiego w sprawach dot. organizacji nieodpłatnej pomocy prawnej na podstawie w/w ustawy.

Wykaz powiatów i miast właściwych dla świadczenia nieodpłatanej pomocy prawnej przez adwokatów Świętokrzyskiej Izby Adwokackiej:  

1.    powiat grodzki i miasto Kielce.

2.    powiat buski (Chmielnik, Solec Zdrój)

3.    powiat jędrzejowski (Małogoszcz i Sędziszów)

4.    powiat kazimierski

5.    powiat kielecki 

6.    powiat konecki 

7.    powiat ostrowiecki 

8.    powiat pińczowski 

9.    powiat skarżyski 

10.  powiat starachowicki 

11.  powiat włoszczowski 

12.  powiat miechowski  

 

Adw. Jerzy Zięba
Dziekan ORA w Kielcach

 


dokumenty do pobrania:

  1. Regulamin nieodpłatnej pomocy prawnej 2018
  2. Deklaracja uczestnictwa 2018


powrót

© Copyright 2009 - 2018 Okręgowa Rada Adwokacka w Kielcach. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Realizacja: Mass Internet