Aktualności


Wycieczka Wilno - Troki - Ryga

Zgłoszenia na wycieczkę przyjmowane są w Biurze ORA w Kielcach ul. św. Leonarda 1/30 w terminie do dnia 28 lutego 2017 r. Wycieczka zostanie zorganizowana przy udziale Agencji Turystyczno-Usługowej Gold Tour w Kielcach. O zakwalifikowaniu na wycieczkę decyduje kolejność zgłoszeń. Wraz ze zgłoszeniem należy dokonać wpłaty zaliczki w kwocie 500 zł. na rachunek bankowy biura Gold Tour : BGŻ BNP PARIBAS 56 16 0012 7318 4211 4180 00 0001.

Więcej informacji w linku poniżej:

Wycieczka Wilno - Troki - Ryga

powrót

© Copyright 2009 - 2018 Okręgowa Rada Adwokacka w Kielcach. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Realizacja: Mass Internet