Aktualności


OGŁOSZENIE PRZEWODNICZĄCEJ KOMISJI EGZAMINACYJNEJ W SPRAWIE EGZAMINU ADWOKACKIEGO, z siedzibą w Kielcach w 2017 roku.

Przystępujący do egzaminu adwokackiego w 2017 roku będą zdawać egzamin zawodowy według zasad określonych w art. 78d ust. 5-8a ustawy Prawo o adwokaturze, które zostały wprowadzone art. 2 pkt 14 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 roku o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów. Egzamin będzie obejmował pięć części pisemnych i będzie trwał cztery dni.

Uprzejmie informuję, iż egzamin adwokacki dla osób, które odbyły aplikację adwokacką i otrzymały zaświadczenie o jej odbyciu oraz dla osób o których mowa w art. 66 ust.2 ustawy z dnia 26 maja 1982 roku Prawo o adwokaturze odbędzie się w następujących dniach:

1. w dniu 28 marca 2017 roku, od godziny 10.00 zdający rozwiązywać będą zadanie z zakresu prawa karnego – czas na rozwiązanie zadania wynosi 360 minut;
2. w dniu 29 marca 2017 roku, od godziny 10.00 zdający rozwiązywać będą zadanie z zakresu prawa cywilnego lub rodzinnego – czas na rozwiązanie zadania wynosi 360 minut;
3. w dniu 30 marca 2017 roku, od godziny 10.00 zdający rozwiązywać będą zadanie z zakresu prawa gospodarczego – czas na rozwiązanie zadania wynosi łącznie 360 minut;
4. w dniu 31 marca 2017 roku, od godziny 10.00 zdający rozwiązywać będą rozwiązywać zadanie, z czwartej części egzaminu adwokackiego z zakresu prawa administracyjnego oraz zadanie z piątej części egzaminu adwokackiego z zakresu zasad wykonywania zawodu lub zasad etyki – czas na rozwiązanie tych zadań wynosi łącznie 480 minut.

 

Na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości (www.ms.gov.pl) w zakładce Zawodowe Egzaminy Prawnicze ukazały się dane dotyczące wymagań technicznych, jakie powinien spełniać komputer zdającego, celem zapewnienia poprawnego działania aplikacji egzaminacyjnej oraz wersja demonstracyjna Aplikacji wraz z instrukcją obsługi aplikacji do zdawania egzaminów prawniczych w 2017 roku.

W związku z możliwością wykorzystania własnego sprzętu komputerowego przez zdających, informuję iż:

 • Zdający są uprawnieni do dokonania wyboru sposobu rozwiązywania zadań z ww. części egzaminu (w formie odręcznej albo przy użyciu własnego sprzętu komputerowego).
  Pisemna informacja o wyborze sposobu rozwiązywania zadań winna zostać złożona przewodniczącemu właściwej komisji nie później niż 21 dni przed wyznaczonym terminem egzaminu tj. do dnia 7 marca 2017 roku.
  W przypadku wyboru rozwiązywania zadań przy użyciu sprzętu komputerowego, w powyższym terminie, zdający powinien złożyć także pisemne oświadczenie o akceptacji warunków związanych z użyciem sprzętu komputerowego, zawierające deklarację, że znane mu są wymienione w rozporządzeniu zagrożenia, związane z użyciem tego sprzętu. Niezłożenie oświadczenia o akceptacji warunków związanych z użyciem własnego sprzętu komputerowego w trakcie egzaminu adwokackiego oznacza wybór odręcznej formy rozwiązywania zadań. W przypadku awarii sprzętu lub z innej przyczyny, zdający może zmienić decyzję co do sporządzania pracy w formie ręcznej. Nie może jednak uczynić tego odwrotnie, jeśli nie dochował terminu złożenia oświadczenia pozostaje mu już tylko ręczny zapis.
 • Zdający na własnych komputerach winni zapoznać się z funkcjonalnością aplikacji. Aplikacja jest udostępniona w wersji demonstracyjnej i ze względów bezpieczeństwa posiada wyłączone zabezpieczenia oraz funkcję zapisu pracy.
 • Zdający, którzy wybiorą możliwość rozwiązywania zadań przy użyciu sprzętu komputerowego, powinni sprzęt ten przynieść na egzamin we własnym zakresie. Przygotowanie sprzętu komputerowego zgadnie z parametrami, podanymi poniżej i na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości (www.ms.gov.pl) jest obowiązkiem osób, które zadeklarowały taką formę rozwiązywania zadań. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, czy sprzęt komputerowy spełnia wymagania techniczne, zdający powinni przed egzaminem i we własnym zakresie, skorzystać z pomocy informatyka.
 • Zabronione jest debugowanie, dekompilowanie i jakakolwiek ingerencja w kod programu.
 • Wersję finalną aplikacji zdający otrzymają przed rozpoczęciem egzaminów na nośnikach pamięci – pendrive (nośniki te, na każdy dzień egzaminu odrębne, zapewni Ministerstwo Sprawiedliwości).
 • Minimalne wymagania*, które powinien spełniać komputer zdającego dla prawidłowego działania aplikacji:

 • procesor Pentium 1 GHz lub jego odpowiednik;
 • 512 MB pamięci RAM (zalecane 1024MB);
 • system operacyjny (32/64-bit): Windows XP SP3, Windows Vista, Windows 7, Windows 8; Windows 8.1, Windows 10;
 • zainstalowany program Microsoft .NET Framework 3.5 SP1[1];
 • 100 MB wolnego miejsca na dysku systemowym komputera;
 • wolny port USB;
 • konto użytkownika o prawach administratora lokalnego do komputera[2];
 • odinstalowany program antywirusowy;
 • wyłączony wygaszacz ekranu;
 • opcja (schemat) zasilania ustawiona na funkcję „prezentacja” /„wysoka wydajność”[3];
 • zegar komputera ustawiony zgodnie z obowiązującą datą i czasem;
 • wyłączone aktualizacje automatyczne.
 • Uwagi:

 • Aplikacja nie może być uruchamiana na maszynach wirtualnych.
 • Na egzaminie dopuszczalne jest korzystanie z myszek i klawiatur przewodowych.
 • Ekrany dotykowe na czas egzaminu zostaną zablokowane przez aplikację.
 • * Minimalne, przetestowane wymagania komputera, przy których aplikacja pracuje prawidłowo. Należy mieć na uwadze, że zainstalowane na komputerze zdającego i pracujące w tle inne aplikacje mogą spowolnić działanie aplikacji egzaminacyjnej, dlatego sugeruje się odinstalowanie zbędnych aplikacji na czas trwania egzaminu.

  W celu rozpoczęcia testowania „Aplikacji do zdawania egzaminów prawniczych” należy:

 • Pobrać plik DEMO.zip Rozpakować plik DEMO.zip na dysku lokalnym komputera
 • Uruchomić plik START.exe z katalogu AZEP
 • W przypadku pytań technicznych dotyczących Aplikacji AZEP, prosimy o kontakt: egzamin.prawniczy@ms.gov.pl


  [1] Microsoft.NET 3.5 SP1 jest domyślnie zintegrowany jako składnik systemu Windows 7. W przypadku nowszych systemów takich jak: Windows 8, Windows 8.1, Windows 10 środowisko .NET instaluje się automatycznie podczas pierwszego uruchomienia aplikacji opartej o ww. środowisko.

  Uruchomienie wersji DEMO świadczy o zainstalowaniu właściwej wersji środowiska.NET.

  [2] Aby sprawdzić czy zalogowany użytkownik posiada uprawnienia administratora lokalnego do komputera należy w linii poleceń wykonać komendę net user %username% i sprawdzić czy na wyświetlonej liście znajduje się następujący wpis „Członkostwa grup lokalnych *Administratorzy”.

  [3] Komputer powinien być skonfigurowany w taki sposób aby w przypadku bezczynności nie używał funkcji wstrzymywania systemu (tryb uśpienia) i wygaszacza ekranu.

  Dnia 10 lutego 2016 roku.

  Przewodnicząca Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu adwokackiego z siedzibą w Kielcach SSO Alina Bojara

  zobacz także:
  www.ms.gov.pl
  http://ms.gov.pl/pl/zawodowe-egzaminy-prawnicze/
  https://ms.gov.pl/pl/egzaminy-prawnicze/zawodowe-egzaminy-prawnicze/aplikacja-do- zdawania-egzaminow-prawniczych/news,9030,egzamin-komorniczy-adwokacki-i-radcowski- w-2017.html

  załączniki :

 • Informacja o wyborze sposobu rozwiązywania zadań
 • Oświadczenie o akceptacji warunków związanych z użyciem własnego sprzętu komputerowego
 • Aplikacja do zdawania egzaminów prawniczych v 2.4 - Instrukcja użytkownika

powrót

© Copyright 2009 - 2018 Okręgowa Rada Adwokacka w Kielcach. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Realizacja: Mass Internet