Aktualności


Adwokaci dla Aleppo

Uprzejmie informujemy o zbiórce na pomoc mieszkańcom Aleppo, którą Adwokatura przeprowadza za pośrednictwem Polskiej Akcji Humanitarnej.

20 grudnia ub.r. Adwokatura przekazała na ten cel 100 tys. zł, wykonując uchwałę Krajowego Zjazdu Adwokatury, który zobowiązał NRA do udzielenia pomocy finansowej mieszkańcom Aleppo.

Zbiórka wciąż trwa. Prezydium zachęca do wpłat okręgowe rady adwokackie, sugerując, by kwoty wpłacane przez ORA nie były niższe niż dwa tysiące złotych. 

Prezydium zachęca też okręgowe rady adwokackie, by propagowały wśród adwokatów samą zbiórkę i konto PAH, na które można przesyłać także indywidualne darowizny: numer: 91 1060 0076 0000 3310 0015 4960 z dopiskiem „Adwokaci dla Aleppo”.

Osoby indywidualne mogą dokonywać wpłat również online, przez stronę PAH: http://www.pah.org.pl/wspieraj, wybierając cel darowizny: "Adwokaci dla Aleppo”.
Podczas Spotkania Noworocznego Adwokatury, 20 stycznia w Warszawie, datki będą zbierać do puszek wolontariusze z Polskiej Akcji Humanitarnej.

powrót

© Copyright 2009 - 2018 Okręgowa Rada Adwokacka w Kielcach. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Realizacja: Mass Internet