Aktualności


PROGRAM UBEZPIECZENIOWY DLA ADWOKATÓW W RAMACH UMOWY GENERALNEJ

PROGRAM UBEZPIECZENIOWY DLA ADWOKATÓW
W RAMACH UMOWY GENERALNEJ
NRA, PZU SA, TUiR Warta SA, iExpert.pl SA

I OC OBOWIĄZKOWE

Program obowiązkowego OC zawodowego adwokatów składa się z OC podstawowego i OC dodatkowego:

OC podstawowe

 • Szeroki zakres sum gwarancyjnych - od 50 tys. do 1 mln euro na każde zdarzenie osobno.
 • Ochrona pracowników adwokata - obejmuje aplikantów, praktykantów i pracowników zatrudnionych na umowie o pracę, zlecenie lub umowy o dzieło.
 • W ramach składki ochroną objęta jest: działalności biura, zniszczenie lub zaginięcie dokumentów, wyrządzone pracownikom, odpowiedzialności adwokata pełniącego funkcje kuratora, OC w życiu prywatnym, ubezpieczenie NNW oraz asysta prawna.

OC dodatkowe

 • Ubezpieczenie jest naliczane automatycznie, do każdego OC Podstawowego, gdy suma gwarancyjna przekroczy lub gdy jest równa 100 tys. euro.
 • Jedna suma gwarancyjna – 250 tys. euro
 • Przedłużony okres zgłaszania szkody - warunkowo do 36 miesięcy po wygaśnięciu ubezpieczenia.

WIĘCEJ >>

II OC NADWYŻKOWE ADWOKATÓW, ZESPOŁÓW ADWOKACKICH, KANCELARII ORAZ SPÓŁEK

Polisa zabezpiecza działalność spółek i kancelarii przed roszczeniami ze strony klientów i kontrahentów. Dostępne w dwóch wariantach: Act Committed i Claims Made.

1. OC nadwyżkowe Act Committed

 • Szeroki zakres sum gwarancyjnych - od 250 tys. do 4 mln zł. Negocjujemy również wyższe sumy.
 • Wydłużony okres ochrony - szkoda może być zgłoszona także po wygaśnięciu ubezpieczenia pod warunkiem, że zdarzenie powodujące szkodę zaszło w okresie trwania ubezpieczenia – jedynym ograniczeniem są terminy przedawnień roszczeń wynikających z k.c.
 • Ubezpieczenie podwykonawców współpracujących z kancelarią.
 • Ubezpieczenie dokumentów - dodatkowo można objąć ochroną zniszczenie lub zaginięcie dokumentów.


WIĘCEJ >>

2. OC nadwyżkowe Claims Made

 • Wysokie sumy gwarancyjne - od 1 mln do 20 mln zł. Negocjujemy również wyższe sumy.
 • Okres wsteczny bez dopłaty - szkoda musi zostać zgłoszona w okresie trwania ubezpieczenia oraz warunkowo 36 miesięcy po jego wygaśnięciu.
 • Szeroki zakres - brak udziałów własnych i brak franszyzy redukcyjnej, czyli w razie szkody ubezpieczyciel wypłaci pełne odszkodowanie do sumy na jaką została zawarta polisa.
 • Ubezpieczenie podwykonawców współpracujących z kancelarią.
 • Ubezpieczenie dokumentów - opcjonalnie można objąć ochroną zniszczenie lub zaginięcie dokumentów.

WIĘCEJ >>

III OC SYNDYKA, LIKWIDATORA, NADZORCY, ZARZĄDCY, KURATORA SĄDOWEGO

Ubezpieczenie skierowane do adwokatów powołanych do wykonywania czynności syndyka, nadzorcy sądowego, zarządcy, kuratora i likwidatora podlegających zgodnie z prawem ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone przy wykonywaniu czynności osobiście, lub przez pełnomocnika.

 • Składka roczna już od 500 zł
 • Możliwość wyboru sumy gwarancyjnej – 100 tys zł lub 200 tys. zł.
 • Zapewnia pełną ochronę - w zakresie wykonywanych czynności.
 • Pełna ochrona - obejmuje ochroną wszystkie czynności w ramach funkcji zleconych.

WIĘCEJ >>

IV UBEZPIECZENIE MAJĄTKU KANCELARII ADWOKACKIEJ

Polisa zapewnia wszechstronną ochronę na wypadek strat majątkowych przy niskim poziomie składek.

 • Składka roczna już od 300 zł.
 • Szeroki wybór sum ubezpieczenia: 80 tys. – 120 tys. – 160 tys. zł.
 • Pełna ochrona mienia, dopasowana do potrzeb kancelarii adwokackich: wyposażenie, nakłady adaptacyjne, sprzęt elektroniczny, wartości pieniężne, mienie osobiste pracowników, szyby i inne elementy szklane, reklamy i tablice informacyjne, opcjonalnie: odtworzenia dokumentacji.

WIĘCEJ >> 

V OC APLIKANTA

Zapewnia aplikantowi i kancelarii dodatkową ochronę niezależnie od polisy pracodawcy.

 • Możliwość wyboru sumy gwarancyjnej: 50 tys. – 100 tys. – 200 tys. euro

WIĘCEJ >>

VI NNW ADWOKATA

Zapewnia wszechstronną ochronę od następstw nieszczęśliwych wypadków w życiu zawodowym i prywatnym.

Zalety:

 • Składka roczna już od 72 zł.
 • Możliwość wyboru sumy gwarancyjnej: 25 tys. – 50 tys. – 100 tys. zł.
 • Szeroki zakres ochrony - obejmuje świadczenia z tytułu uszczerbku na zdrowiu i śmierci. Włączenie do ochrony m.in. zawału serca i krwotoków śródczaszkowych (tzw. wylew).

WIĘCEJ >>

 

Sprzedaż i obsługę techniczną wszystkich ubezpieczeń objętych Umową Generalną prowadzi iExpert.pl SA

Szczegółowych informacji udziela:

Lidia Rumianek
iExpert.pl
tel.: 22 646 42 42
kom.: 882-024-303
e-mail: lidia.rumianek@iexpert.pl
www.adwokaci.iexpert.pl


Zgłaszanie szkód:


TUiR WARTA S.A.
Departament Likwidacji Szkód Korporacyjnych

Aleje Jerozolimskie 133A, 02-304 Warszawa

22 272 12 81 Paulina Kulik

22 272 12 99 Adam Sacewicz

 

Dokumenty do pobrania:

Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej adwokatów

Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zawodowej

Formularz zgłoszenia szkody z OC adwokata

Decyzja 07 NRA 1_16

Decyzja 07 NRA 2_16

Decyzja 07 NRA 3_16

powrót

© Copyright 2009 - 2018 Okręgowa Rada Adwokacka w Kielcach. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Realizacja: Mass Internet