Komunikaty


Szkolenie "Prawo rzeczowe-problemy współwłasności". 07.06.2014 r. Warszawa, Zarząd Głównego Stowarzyszenia Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowni Państwo,

W imieniu Zarządu Głównego Stowarzyszenia Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej zapraszam wszystkie zainteresowane osoby na 5 godzinne (godziny lekcyjne) szkolenie z zakresu:

„Prawo rzeczowe – problemy współwłasności”

Termin szkolenia: 07 czerwca 2014 roku (godz. 10.30-15.00)
Miejsce zajęć: siedziba SNRP w Warszawie, ul. Rydygiera 17 lok U01.
Zajęcia będą obejmowały następujące zagadnienia:

  1. Współwłasność nieruchomości,
  2. Prawa i obowiązki współwłaścicieli, w tym udziałów związanych z wyodrębnionymi lokalami, zarząd współwłasnością na tle przepisów kodeksu cywilnego i ustawy o własności lokali;
  3. Obrót pomieszczeniami przynależnymi do lokali stanowiących odrębną własność, pomieszczeniami i izbami wydzielonymi z części wspólnej nieruchomości i powstałymi z nadbudowy czy dobudowy.

Szkolenie w formie wykładu poprowadzi SSN dr Marta Romańska

Koszt szkolenia wynosi: 535,50 zł brutto od osoby (w tym 23% VAT).

Cena szkolenia obejmuje uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe oraz lunch i napoje podczas przerw.
Koszty dojazdu i ewentualnych noclegów uczestnicy pokrywają we własnym zakresie.

Warunkiem uczestnictwa jest złożenie wypełnionego formularza zgłoszeniowego (formularz znajduje się w załączeniu oraz na stronie internetowej pod adresem www.rejent.com.pl) wraz z potwierdzeniem płatności w siedzibie Stowarzyszenia ul. Rydygiera 17 lok. U01 od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 - 16.00, lub nadesłanie faxem bądź mailem na adres biura Stowarzyszenia podany poniżej.
 

Opłatę za szkolenie należy uiścić przelewem na nr rachunku:

Stowarzyszenie Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej
Ul. Okopowa 56 lok 230; 01-042 Warszawa
Bank BPH S.A. nr rachunku : 76 1060 0076 0000 3200 0131 9119

UWAGA! Osoby zgłaszające się na szkolenie, prosimy o nadsyłanie wraz ze zgłoszeniem, pytań i problemów związanych z tematyką szkolenia, które Państwa zdaniem powinny zostać omówione podczas zajęć.

Po ukończeniu zajęć uczestnicy otrzymają zaświadczenia o ukończeniu szkolenia.

Termin zgłoszeń upływa 23 maja 2014r.
UWAGA!!! Liczba miejsc ograniczona, o przyjęciu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń.

Warunki rezygnacji ze szkolenia:

  1. W przypadku zgłoszenia rezygnacji do 14 dni przez dniem terminu zajęć zwrócone zostanie 75% wniesionej opłaty za szkolenie.
  2. W przypadku zgłoszenia rezygnacji do 7 dni przez dniem terminu zajęć zwrócone zostanie 25% wniesionej opłaty za szkolenie.
  3. W przypadku późniejszego zgłoszenia wniesiona opłata za szkolenie nie zostanie zwrócona.

Zapisy i bliższe informacje programowe dotyczące szkoleń oraz działalności Stowarzyszenia można uzyskać w Biurze Zarządu Głównego Stowarzyszenia Notariuszy RP
ul. Rydygiera 17 lok. U01; 01-793 Warszawa Tel./Fax 22 827 13 45; 827 01 94
pon. - pt. w godz. 09.00-16.00 strona www.rejent.com.pl adres e-mail: snrp@rejent.com.pl

z poważaniem
Anna Dańko-Roesler
Prezes Zarządu Głównego

 

Formularz zgłoszeniowy

powrót

© Copyright 2009 - 2019 Okręgowa Rada Adwokacka w Kielcach. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Realizacja: Mass Internet