Komunikaty


XXXV Mistrzostwa Polski Adwokatów w Tenisie Ziemnym

Pomorska Izba Adwokacka w Gdańsku oraz
Komisja Integracji Środowiskowej, Kultury, Sportu i Turystyki NRA
serdecznie zapraszają
wszystkich adwokatów i aplikantów adwokackich
do udziału w XXXV Mistrzostwach Polski Adwokatów w Tenisie,
które zostaną rozegrane w dniach 30 maja – 2 czerwca 2013 roku w Gdyni
na kortach Klubu Tenisowego ARKA przy ul. Ejsmonda 3

ZGŁOSZENIA

Zgłoszenia prosimy dokonywać na formularzu zgłoszeniowym w terminie do dnia 10 maja 2010 r. na adres: Pomorska Izba Adwokacka w Gdańsku, ul. Chlebnicka 48/51, 80-830 Gdańsk, adres e-mailowy: ora@adwokatura.gdansk.pl lub faxem na numer 58 305 10 79.
Formularz zgłoszeniowy stanowi załącznik do niniejszego komunikatu. Formularze zgłoszeniowe dostępne są również na stronie internetowej Pomorskiej Izby Adwokackiej pod adresem: www.adwokatura.gdańsk.pl

WPISOWE

 • adwokaci (400 zł)
 • aplikanci adwokaccy (300 zł)
 • osoby towarzyszące uczestniczące w imprezach Mistrzostw (250 zł)

Wpisowe prosimy uiścić przelewem na rachunek bankowy Pomorskiej Izby Adwokackiej nr 17 1020 1811 0000 0302 0015 3767 z dopiskiem "XXXV Mistrzostwa Polski Adwokatów" w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 maja 2013 r. (w tytule przelewu prosimy o podanie imienia i nazwiska osób, których przelew dotyczy.
Warunkiem dopuszczenia do turnieju jest uiszczenie wpisowego w zakreślonym wyżej terminie.

ZAKWATEROWANIE

Hotel Nadmorski (odległość od kortów 40 m) 81-409 Gdynia ul. Ejsmonda 2 tel.
58 667 77 77, 58 667 51 89 e-mail: hotel@nadmorski.pl (cena pokoju dwuosobowego – 360,- zł. ze śniadaniem pod warunkiem dokonania rezerwacji do dnia 15 marca br) www.nadmorski.pl

Hotel Dom Marynarza (odległość od kortów 400 m) 81-406 Gdynia al. Marszałka Piłsudskiego 1, tel. 58 622 00 25, 58 622 00 26 fax. 58 622 00 27 e-mail: hotel@dommarynarza.pl (cena pokoju dwuosobowego – 220,80 zł. ze śniadaniem pod warunkiem dokonania rezerwacji do dnia 30 kwietnia br.) www.dommarynarza.pl

Hotel Różany Gaj (odległość od kortów 1 km) 81-376 Gdynia ul. Józefa Korzeniowskiego 19 D tel. 58 719 55 55 fax.: +48 58 719 55 50 e-mail: recepcja@rozanygaj.pl (cena pokoju dwuosobowego – 380,- zł. ze śniadaniem pod warunkiem dokonania rezerwacji do dnia 15 marca br) www.rozanygaj.pl

Rezerwacji prosimy dokonywać we własnym zakresie na hasło "Mistrzostwa Adwokatów w Tenisie".

Wskazane hotele zapewniają stawki zakwaterowania z bonifikatą dla uczestników turnieju. Organizatorzy zwracają uwagę na bardzo atrakcyjne ceny w stosunku do standardu i położenia szczególnie Hoteli Nadmorskiego i Różanego Gaju i w związku z tym istnieje konieczność zachowania terminu rezerwacji.

W formularzu zgłoszeniowym prosimy zaznaczyć, w którym hotelu i ile osób będzie zakwaterowanych. Szczegółowych informacji odnośnie zakwaterowania udzielać będą recepcje podanych wyżej hoteli.

ZASADY ROZGRYWEK

1. Mistrzostwa rozegrane zostaną zgodnie z przepisami i regulaminami Polskiego Związku Tenisowego ogłoszonego na stronie Amatorski Tenis Polski.

2. Mistrzostwa będą rozgrywane na kortach ziemnych.

3.Mistrzostwa rozgrywane będą w następujących kategoriach:
A/ Panie:

 • kategoria open, (w przypadku zgłoszenia większej ilości uczestniczek będą przewidziane kategorie wiekowe)
 • gra podwójna

B/ Panowie:

 • kategoria open
 • kategoria 36 - 45 lat (rok urodz. 1968 - 1977)
 • kategoria 46 - 55 lat ( rok urodz. 1958 – 1967)
 • kategoria 56 – 65 lat (rok. urodz. 1948 – 1957)
 • kategoria + 65 lat (rok urodz. 1947 i starsi)
 • gra podwójna (suma wieku obu uczestników musi wynosić co najmniej 78 lat)

C/ kategorie dodatkowe:

 • dzieci do lat 15 (łącznie chłopcy i dziewczęta - rok urodz. w 1998 r. i młodsi)
 • turniej mixt w kategorii open (panie i panowie)
 • turniej pocieszenia dla mężczyzn i kobiet (gra pojedyncza)
 • turniej rodzinny
 • turniej VIP – ów.

W przypadku większej liczby uczestników grupy wiekowe mogą ulec zmianie. Dla określenia wieku decydujący jest wyłącznie rok urodzenia uczestnika. Uczestnicy mogą w grze pojedynczej wystąpić w niższej kategorii wiekowej.

4. Zawodnik w ciągu jednego dnia w razie potrzeby zobowiązany jest rozegrać dwa mecze singlowe oraz jeden mecz w turnieju mixt lub deblowym albo jeden mecz singlowy i dwa mecze deblowe lub w turnieju mixt. Powyższy zapis nie dotyczy osób grających w turnieju pocieszenia.

5. Każdy z uczestników biorących udział w zawodach winien złożyć oświadczenie o braku przeciwwskazań medycznych do gry w tenisa oraz ubezpieczyć się we własnym zakresie od następstw nieszczęśliwych wypadków. Organizatorzy nie dokonują ubezpieczenia uczestników Mistrzostw oraz osób towarzyszących.

UWAGA:

Uczestnikami zawodów mogą być adwokaci, aplikanci adwokaccy (również przystępujący do egzaminu adwokackiego w 2013 r.) oraz goście w kategorii VIP.
Piłki do gier zapewnia organizator.

Wstępny program zawodów
Formularz zgłoszeniowy (doc) (pdf)

W sprawie ewentualnych pytań prosimy o kontakt z:
adw. Januszem Kruczkiem tel. 58 301 00 35 e-mail kancelaria@glanc-kruczek.pl lub
adw. Barbarą Ratnicką – Kiczka tel. 603 923 350 e-mail fiducja@wp.pl

Serdecznie zapraszamy
adw. Jerzy Glanc
Dziekan Pomorskiej Izby Adwokackiej
adw. Stanisław Estraich
Przewodniczący Komisji Integracji Środowiskowej,
Kultury, Sportu i Turystyki NRA

powrót

© Copyright 2009 - 2019 Okręgowa Rada Adwokacka w Kielcach. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Realizacja: Mass Internet